BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİM KURALLARI

 • Bildiriler sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Bildiri gönderimi için son tarih 01 Şubat 2019’dur.
 • Kongrenin resmi dili Türkçe olup  sunumlar Türkçe yapılacaktır. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.
 • Bildiriler, sadeceonline bildiri sistemi kullanılarak gönderilebilecektir. Bildirinizi gönderebilmek için tıklayınız
 • Bildiriler, bilimsel kurulda yeralan hakemler tarafından değerlendirilecektir.
 • Bildirilerin kabul edildiğine dair e-postalar, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren sorumlu yazarlara gönderilecektir.
 • Kayıt ücretini ödemeyen ve sunum yapmayan yazarların bildiri özetleri, EMK 2019 web sitesinde yayınlanacak olan kongre bildiri özet kitabında yer almayacaktır.
 • Bir yazar en fazla 3(üç) bildiri (sözlü ya da poster) ile başvuru yapabilecektir.
 • Bildiri özetleri başlık hariç 400 kelimeyi aşmamalıdır ve yalnızca 1 sayfa olmalıdır. 2. Sayfa sadece figür ve tablolardan oluşacaktır (1 figür ve 2 tablo veya 2 figür).
 • Fakülte, yüksekokul, hastane, şehir gibi tanımlayıcı özellikler ve yazar isimleri bildiri özetinin başlığında veya metninde yer almamalıdır. İsimler ve bağlı kuruluşlar (kurumlar), bildiri özetini gönderirken ayrı ayrı kaydedilecektir.
 • Bildiri özetinde yer alan bilgiler orijinal olmalı ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
 • Başlık mümkün olduğunca kısa olmalı (10 kelimeyi geçmemeli), ancak çalışmanın niteliğini açıkça belirtmelidir. Kısaltmalar başlıkta kullanılmamalıdır.
 • Tabloları, resimleri veya belirli karakterleri eklemek için ilgili simgeleri tıklayıp kullanabilirsiniz.
 • Bildiri özet metni, yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
 • Aşağıdaki alt başlıkları kullanarak bildiri özetinizi yapılandırabilirsiniz:

Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacını bir cümleyle açıklayın.

Gereç ve Yöntemler: Yöntemleri veya deneysel konuları kesin olarak tanımlayın.

Sonuçlar: Sonuçlarınızı mantıksal bir  sıralama ile  açıklayın.

 • Bildiri özetinin değerlendirilmesi ve puanlaması (poster veya sözlü sunum olarak kabul veya reddetme) aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır:

İçerik ilgi çekici, bilgilendirici, güncel ya da önemli mi?

Yöntemler geçerli mi, sonuçlar veriler tarafından desteklendirilmiş sonuçlar mı?

Metin uygun Türkçe dilbilgisi kurallarına göre mi yazılmıştır?

 • Yazarlar, sunumun aşağıdaki şekilde sunulmasını isteyip istemediklerini belirtmelidir:

Sadece poster sunumu,

Sadece sözlü sunum

Poster veya sözlü sunum

Ancak bildirinin poster ya da sözlü yapılmasına dair son karar, yapılan değerlendirme (puanlama) sonucunda yerel Organizasyon komitesi tarafından verilecektir.

Sözlü sunumlar; Microsoft PowerPoint (*.ppt, *.pps) dosyası şeklinde hazırlamalıdır. Sunumlar; 10 dk sunum süresi, 5 dk tartışma şeklinde olacaktır.

Poster Sunumları (E-Poster)

Poster sunumları 40 inç TV ekranlarda elektronik poster sunum şeklinde gerçekleştirilecektir. Posterlerin powerpoint sunuda hazırlanması ve JPEG formatında (1080×1920 pixel) kaydedilmesi gerekmektedir. Posterler aşağıda bulunan formata göre isimlendirilmeli ve poster bildiri sunuma kabul edildikten sonra aşağıda belirtilen e-poster sunum şablonuna göre hazırlanmış jpeg dosyası10 Nisan 2019tarihine kadar info@adresdavet.com adresine gönderilmelidir.

ad_soyad.jpg olarak isimlendirilmeli ve Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
Örnek;     Yazar İsmi: Melike Sapmaz
melike_sapmaz.jpg


TELİF HAKKI VE SUNUMLARIN YAYINLANMASI

 • Bir bildiri özetinin sunulması, listelenen tüm yazarlar tarafından onaylandığını gösterir.
 • Bilimsel Kurul, sunum şekli ile ilgili nihai kararı verme hakkına sahiptir.
 • Kabul edilen bildiri özetleri, EMK 2019 web sitesinde yayınlanacaktır. Bir özetin sunulması, yayınlanma izninin alındığı anlamına gelir (örn. Kongre web sitesi, programlar, diğer tanıtım materyalleri, vb.)
 • Bildiri özetleri gönderilen haliyle yayınlanacaktır. Hatalar Kongre organizasyonu tarafından değiştirilmeyecektir.

 

Bildiri Konu Başlıkları

                – Yaşam bilimleri                -Malzeme bilimleri

 

              -Teknikler
Hücre ve dokuMetal ve alaşımlarıSEM
Hücre görüntülemeSeramikler(S)TEM
Hücre ölümüPolimer ve organik materyallerAnalitik mikroskopi
Kök hücre biyolojisiKompozit malzemelerİn situ mikroskopi
Dolaşım sistemiYarı iletken ve manyetk malzemelerKriyoelektron mikroskopi
Boşaltım sistemiAmorf malzemeler3D mikroskopi
Solunum sistemiKarbon temelli malzemelerNumune hazırlama teknikleri
Sindirim sistemiKatalitik malzemelerX-ışınları mikroskobu
Endokrin sistemiİnce filmler, kaplamalar ve yüzeylerKonfokal mikroskopi
Lenforetiküler sistemMineroloji ve jeolojiDijital görüntüleme teknikleri
İskelet-Kas sistemi ve kalsifiye dokularKütle spektrometri görüntülemesiİleri mikroskopi teknikleri
Sinir sistemiEnerji ve mikroskopiBiyomoleküllerin görüntülenmesi
Üreme ve gelişim biyolojisiBiyoteknoloji ve mikroskopiElektron tomografiyle hücresel yapıların 3 boyutlu olarak görüntülenmesi
Kanser biyolojisiÇevre ve mikroskopiStereoloji
SitogenetikEndüstriyel uygulamalar
Botanik ve mikroskopiMetal ve alaşımları
Rejeneratif tıpSeramikler
Fizik ve kimya bilimlerindeki uygulamalarPolimer ve organik materyaller
Kriminoloji ve mikroskopiKompozit malzemeler
Biyomalzemeler
Nanoteknoloji

 

Kısa Bilgi

Başvuru formunu doldurmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz.

Kaydedilen özetlerinizi Bilimsel Kurul’asunma aşamasına  kadar düzenleyebilirsiniz.

Bildiri Özeti Gönderme Adımları:

 1. Adım: Sunum Seçenekleri
 2. Adım: Kurum Bilgileri
 3. Adım: Yazar Bilgileri
 4. Adım: Sunumu Yapacak olan Yazarın  Bilgisi
 5. Adım: Başlık
 6. Adım: Özet (Maksimum 400 kelime)
 7. Adım: Anahtar Kelimeler
 8. Adım: Ek Dosyalar
 9. Adım: Önizleme ve Kontrol

10.Adım: Bilimsel Kurula Kaydet / Gönder

KAPAT